Moderniseringen af den offentlige sektor

Vejl. pris:
299,95
Inkl. moms
Medlemspris:
265,00
Inkl. moms
 
Varen er ikke på lager (genoptryk på vej)
Hvordan er reformen forløbet og hvordan kan den fortolkes?
Moderniseringen af den offentlige sektor har konstant været på dagsordenen siden 1983, hvor det første danske moderniseringsprogram præsenteres. Tre regeringer har siden da forfulgt det samme spor, og skønt hvert årti sin regering og sin version af moderniseringsprogrammet, har alle tiltag holdt sig inden for de udstukne overordnede rammer i moderniseringen: økonomisk ansvarlighed og omstilling. Ejersbo og Greve gør med denne bog status over, hvordan reformen er forløbet, og hvordan den kan fortolkes. De undersøger de væsentligste reformtiltag og forvaltningspolitikken under regeringerne Schlüter, Nyrup og Fogh i perioden 1983-2005. Forfatterne formår at give læseren overblik over reformernes indhold og betydning på udvalgte områder. Det ses særligt på budgetreform og mål- og resultatstyring, markedsstyring, borgerservice og regelforenkling, ledelse og personaleudvikling samt digital forvaltning. Desuden placerer Moderniseringen af den offentlige sektor den danske forvaltningspolitik i forhold til den internationale New Public Management-bølge. Begge forfattere har forsket i offentlig ledelse og organisation i en årrække, og bogen er skrevet med stor indsigt i emnet. Den vil have interesse for alle, som beskæftiger sig med forvaltningspolitik og offentlig ledelse.
LoginKurven er tom

Egmont